Hamnen förr och nu

Fisket utvecklades starkt under 50 och 60 talet, men har under senare år successivt minskat i omfattning och nu finns det bara fyra större fiskebåtar kvar i hamnen från att ha varit omkring tjugo som mest. Det finns även en del mindre fiskebåtar som bedriver kustnära fiske samt en turbåt.

Framtidsutsikterna för fisket har drastiskt försämrats, vilket har gjort att AB Båtfjordens Hamn har tvingats hitta nya möjligheter till intäkter och framtid. Ett intensivt arbete har därför skett för att ge bra förutsättningar för kustnära fiske och fritidsbåtar, samt att utveckla besöksnäringen som har ökat markant och då speciellt med husbilar som besöker Bua och Bua Hamn.

Bua Hamn har därför genomgått en stor förändring sedan 2009. Stora investeringar har gjorts med bryggor, muddring av hamninloppet och den inre hamnen. Det har byggts
40 sjöbodar med tillhörande båtplatser, som så snyggt inramar hamnen och skapat ett nytt bryggliv. Investeringen omfattade även markköp och byte av mark med
Varbergs Kommun inom befintligt hamnområde, samt en ny väg över hamnplanen.

En serviceanläggning har byggts som en del av Båtfjordens Hamn AB med två mobila sugtömmningstankar och en servicebyggnad med två separata utrymmen för toaletter, duschar, handikapptoalett och tvättstuga.
Sjömack har installerats år 2020 med utbud av bensin och diesel för både båtar och bilar.

Två sjöbodar har byggts och här drivs verksamheten Lollos ställe som under sommarsäsongen erbjuder glass, skaldjur och dryck.

Under 2019 hade Bua hamn 8400 gästnätter varav 7100 var husbilar. 2008 hade vi ca 700 gästnätter med lika fördelning mellan fritidsbåtar och husbilar. En betydande ökning har alltså skett av besökare till Bua hamn och besökarna fortsätter att komma till oss.

Ställplatserna är öppna under hela året.

Kattegattleden, en cykelled mellan Helsingborg-Göteborg, går nu förbi Bua Center och Bua Hamn och kommer troligen bli en betydande besöksgrupp för Bua och Bua Hamn.

Besöksnäringen fortsätter alltså att öka, positivt för bygden och dess lokala företag.
En ökad attraktionskraft är positivt för Buas framtid och utveckling.

Båtfjordens Hamn AB samverkar aktivt med föreningar och organisationer för att skapa ett attraktivt besöksmål och boendemiljö. Vi vill vara en del av ett ökat samarbetet mellan olika aktörer i främst Bua.

Båtfjordens hamn AB samverkar bl.a. med Buas Framtid, Brygghuset, Videbergs Hamn, Bua Båtsällskap, Kattegattsleden, Varbergs Kommun, Länsstyrelsen, Region Halland

bildspel/buahamn.jpg
bildspel/buahamn2.jpg
bildspel/buahamn3.jpg
2017-01/lugn-natthamn.gif
2017-02/sj-redning.gif
2017-01/plattan.jpg
2017-02/f-rr.gif
2017-01/g-st.jpg