Båtplatser

På följande översiktsbild ser ni beteckningarna på våra bryggor.

Vid behov av båtplats tar ni kontakt med Gunvald Gunnarsson.

Tel: 0723-21 52 40
E-post: 

Avtal och priser

Hamnplatsavgift under sommaren 1/4 - 31/10 2023

Båtplatsens breddInsatserFaktureras 1 januari
E Bryggan (mindre båtar)2500910 -Inkl. moms
2.0-2.5 meter35001 750 -Inkl. moms
2.5-3.040002 100: -Inkl. moms
3.0-3.545002 450: -Inkl. moms
3.5-4.050002 800 -Inkl. moms
4.0-4.555003 150 -Inkl. moms
4,5-5.060003 500 -Inkl. moms
5,0-5,565003 850: -Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter 570: -Inkl. moms

Hamnplatsavgift under vintern 1/11 - 31/3 och som betalat hamnavgift för sommaren.

Båtplatsens breddFaktureras 1 december
2.0-2,5550: -Inkl. moms
2,5-3,0660: -Inkl. moms
3.0-3,5770: -Inkl. moms
3,5-4,0880 -Inkl. moms
4.0-4,5990: -Inkl. moms
4,5-5,01 100: -Inkl. moms
5,0-5,51 210: -Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter180: -Inkl. moms

Avgift för hamnplats under vintern 1/11 - 31/3 och som inte betalat hamnavgift för sommaren

Båtplatsens breddFaktureras 1 december
2.0-2,51 775:- Inkl. moms
2,5-3,02 130:- Inkl. moms
3.0-3,52 485- Inkl. moms
3,5-4,02 840:- Inkl. moms
4.0-4,53 195:- Inkl. moms
4,5-5,03 550:- Inkl. moms
5,0-5,53 905:- Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter580:- Inkl. moms

Höga straffavgifter för båtar som inte sjösätts under året.

Alla vagnar och master skall vara märkta med namn och telefonnummer. Ej märkta vagnar
eller vaggor kommer att borttransporteras den 1 april 2023 om inget annat avtalats.
Extra avgift för båtar som inte sjösatts före den 1 augusti. Ingen sommaruppställning tillåts.
Straffavgiften debiteras med 1 500: – plus den ordinarie taxan för vagn/vagga, Inkl. moms.
Om båten även står uppställd under vintern debiteras vinteruppställning enligt gällande taxa.
Faktureras 1 augusti

Om båten står uppställd påföljande sommar den 1 augusti debiteras en högre straffavgift.
Straffavgiften debiteras med 3 500: – plus den ordinarie taxan för vagn/vagga, Inkl. moms.
Om båten även står uppställd under vintern debiteras vinteruppställning enligt gällande taxa.
Tillstånd krävs för uppställning längre tid än ett år.
Faktureras 1 augusti

Viktig information. Gällande vinteruppställning!

Straffavgifter kommer att debiteras ägaren av båt, vagn, vagga eller bockar som inte är borta
från vinteruppställningsplatserna bakom Sjöbodarna och Bastun senast 1 juni innevarande år.
Beslutad avgift 1500: – vid överträdelse, därefter 500: -/vecka

Avgifter för uppställning av båtar, vagnar, vagga eller bockar

Avgift för vinteruppställning av båt, vagn, vagga eller bockar under tiden 1/9 – 31/5 och som har
hamnplats i AB Båtfjordens Hamn. Båtens/vagnens längd < 6 m 750: – Inkl. moms
Faktureras 1 december >6 m 950: – Inkl. moms

För båtägare som inte har hamnplats i AB Båtfjordens Hamn krävs tillstånd för vinter upp-
ställning av båt, vagn, vagga eller bockar. För information och tillstånd kontakta Hamnkontoret.

Avgift för tiden 1/9 – 31/5 Båtens/vagnens längd < 32 Fot / 9,6 m 3 200: – Inkl. moms
Faktureras 1 december > 33 Fot / 10 m 4 000: – Inkl. moms

Avgift för sommaruppställning av vagn, vagga eller bockar under tiden 1/6 – 31/8

Hamnplats i AB Båtfjordens Hamn. 700: – Inkl. moms
Extern sommaruppställning 1 300: – Inkl. moms
Faktureras 1 juli

Avgift förvaring av master, inga master tillåts vara omärkta

Årsavgift för master som förvaras i mastställ 250: – Inkl. moms
Faktureras 1 december

Gästhamnsavgifter för fritidsbåtar & Ställplatser för husbilar

Avgift inklusive ström Lågsäsong 210: – Inkl. moms
Avgift inklusive ström Högsäsong 1:a Juni – 31:a Augusti 230: – Inkl. moms
Betalas i kortautomat
Tillfällig båtplats per vecka. ( Minst 14 dagar) 700: – Inkl. moms
Tillfällig båtplats fiskekajen per vecka. 900: – Inkl. moms
Faktureras eller betalas i kortautomat

Avgifter för lyft med Hamnkranen vid Upptagning och Sjösättning

Thomas Svenningsson har ansvaret för sjösättning och upptagning med hamnens kran
Avgift för sjösättning 500: – Inkl. moms
Avgift för upptagning 650: – Inkl. moms
Betalas i kortautomat

Bokning av Kran och Transporter görs på följande telefonnummer.
Båtfjordens Hamn Trucktjänst Gunvald Gunnarsson Taxa 200 kr/gång 0723-215240
Värö Truck & Maskinservice AB, Thomas Svennungsson 0707-66 18 40
X-tern Krantjänst, Pålning & Kajservice Karl Axel Johansson 0340-661995, 0704-18 27 95

Transport av båt till/från kranen ingår inte i avgiften.
Båtägaren måste därför själv bekosta och ansvara för dessa transporter.
För uppställning av båtar på hamnplan erfordras tillstånd av Hamnen.

Båtar som står uppställda på Hamnplan mer än 7 dagar och som har hamnplats i
Båtfjordens Hamn debiteras med 150: – per vecka Inkl. moms
Övrig uppställning för den som inte har hamnplats i Båtfjordens Hamn kan endast regleras
genom avtal med Fiskhamnsansvarig vid varje enskilt tillfälle. Debitering 100:- /dag Inkl. moms
Faktureras eller betalas i kortautomat

Nytt för fasta båtplatser 2022

AKTIVERA DITT NYA TALLYWEB KONTO

 • Gå in på sidan nedan och använd helst Google Chrome som Webbläsare
  https://www.tallyweb.dk/bua-hamn
 • Klicka på LOGGA IN uppe till höger på sidan
 • Logga in med dina uppgifter som du fått via mail från oss.
  Under mitt konto kan man nu fylla på pengar genom att trycka på fyll på knappen.
 • När Du tryckt på FYLL PÅ knappen kommer en ruta till höger.
  Välj vilket belopp du vill sätta in på ditt konto och acceptera därefter
  Köpvillkoren och tryck på BETALA.
 • Nu väljer du det betalsätt som du vill använda Mastercard, Visa eller Swish
  När du valt betalningssätt fyller du i dina uppgifter och betalar.
  Ni kan nu gå in på ditt konto och se saldo, fylla på saldo och kolla förbrukning.

 

AKTIVERA ETT ELUTTAG

 • För att spänningssätta ett uttag på plats, öppna luckan på elstolpen.
  Sätt i kabeln i ett ledigt uttag, slå in den pinkod som ni har fått, finns även på ert konto. Displayen i stolpen med lediga uttag börjar blinka och ni väljer det uttag som ni vill använda, uttagen är markerade med ett nummer 1-4 på stolpen.
 • Om ni av någon anledning tagit ut kabeln från uttaget Uttaget stängs av automatiskt och om ni vill spänningssätta uttaget igen så får ni slå in er pinkod igen enligt ovanstående. Alternativt kan man göra detta via er kundsida, klicka på SKRIV IN NUMMER och knappa in uttagets ID-nummer och sedan på OK, valt uttag slås på direkt. Finns uttaget fortfarande med under Aktiva uttag kan ni slå på uttaget direkt via tillhörande SLÅ PÅ/AV-knapp.
 • OBS!
  Dra inte ut andras kontakter.
  Uttaget stängs automatiskt av om stickkontakten dras ut.

 

Se guide med bilder