Viktig Information

Lyftning & Tvättning av båtar kan inte ske under tiden 29 oktober-9 november.

Detta pga. av reparation