Tanka din båt och bil enkelt och bekvämt

Under början av 2020 har vi fått en ny tankstation. Här kan man tanka diesel utan RME tillsats och bensin (95 oktan) till båtar och bilar. En automatstation med betalautomat så du kan tanka när det passar dig mellan klockan 0600-2200.

Vi har under 2021 byggt om våran tankstation för att minska risken med miljöhändelser med bidrag från Europiska jordbruksfonden.