Priser för gästande båtar

I kranhuset vid servicebryggan, kallad INFOpoint, här sitter en betalautomat för hamnens avgifter. Nyttja den gärna, billigare än kontanter. Tar kort och det går fort. Titta gärna in där finns lite broschyrer och info för våra gäster.

From våren 2012 tilldelades Bua hamn "Blå Flagg", som är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. Den finns i ett 40-tal länder, både inom och utanför EU. Utmärkelsen delas ut till de hamnar och stränder som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljö, varje år.

Avgift inklusive ström lågsäsong, betalas via nätet tallyweb.dk/bua-hamn
200: - Inkl. moms

Avgift inklusive ström högsäsong 10 juni – 21 augusti, betalas via nätet tallyweb.dk/bua-hamn
210: - Inkl. moms