Drevlyft

Hamnen förfogar nu över en drevlyft för uthyrning.

Kostnad 125 kronor per dygn/ biljett löses i Betalautomaten
Bokning sker genom Björn Snellman mobil 070-8925419