Bua Hamn

År 1923 fanns 74 yrkesfiskare och 33 binäringsfiskare i Bua. Den 26 mars detta år nämns Bua hamn i kommunalfullmäktigeprotokoll. Där ställdes ett brev till landshövdingen i Hallands län, angående hamnens utbyggnad. Detta hade fiskarbefolkningen väntat i över 30 år.

Det skulle dröja ytterligare några år innan det byggdes hamn, som gjorde skäl för namnet. 1928 var kostnadsförslag lagt. 1929 började hamnen byggas och blev färdig 1930.

År 1936 var det dags att bygga ut hamnen. Efter detta fick man 57 meter kaj med 3 meters djup, och 20 med 2 meters djup. 1937 bildades Båtfjordsfiskarnas inköpsförening, numera kallad Bua Fisk. 1957 byggdes en oljecistern på 110 kubikmeter, numera nedmonterad, och istället har vi en fin plattsättning där man kan vila trötta ben.

Under årens lopp har hamnen byggts ut och förbättras. Genom fiskets framgång och trålens införande, ställdes krav på bättre möjligheter att både laga och nytillverka trålar och andra redskap, en ny industri var född, trålbinderiet. Hamnen har sedan länge även varit självförsörjande på is, något som vi exporterade ner till Läjet och Glommen, men nu även ända upp till Göteborg och fiskeauktionen.

Hamnen är den enda i sitt slag privatägda yrkeshamnen i länet.

Sjöräddningen i Bua

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som startades av eldsjälar för över 100 år sedan. I Bua hamn finns en av landets 73 räddningsstationer. Sjöräddningsstationen i Bua startades år 1909 och är idag den äldsta stationen inom Sjöräddningssällskapets organisation som fortfarande är i drift.

Sjöräddningssällskapet har 73 räddningsstationer och fler än 260 räddningsbåtar längs våra kuster och i våra största sjöar. Vår uppgift är att rädda liv till sjöss. Och 2 300 frivilliga sjöräddare är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går. Sällskapet jobbar också med förebyggande sjöräddning och ser som sin uppgift att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss.

Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten, tack vare gåvor, donationer och medlemsintäkter samt ideellt arbete.

Vi behöver bli fler!

Miljö & Regler

Nedanför hittar ni information och regler som gäller hos oss på Bua Hamn. För mer information eller frågor är ni välkomna och ringa oss alternativ skicka e-post.

Godkända båtbottenfärger

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på västkusten 

Här nedan kan ni läsa mer om detta

Hamnen förr och nu

Fisket utvecklades starkt under 50 och 60 talet, men har under senare år successivt minskat i omfattning och nu finns det bara fyra större fiskebåtar kvar i hamnen från att ha varit omkring tjugo som mest. Det finns även en del mindre fiskebåtar som bedriver kustnära fiske samt en turbåt.

Framtidsutsikterna för fisket har drastiskt försämrats, vilket har gjort att AB Båtfjordens Hamn har tvingats hitta nya möjligheter till intäkter och framtid. Ett intensivt arbete har därför skett för att ge bra förutsättningar för kustnära fiske och fritidsbåtar, samt att utveckla besöksnäringen som har ökat markant och då speciellt med husbilar som besöker Bua och Bua Hamn.

Bua Hamn har därför genomgått en stor förändring sedan 2009. Stora investeringar har gjorts med bryggor, muddring av hamninloppet och den inre hamnen. Det har byggts
40 sjöbodar med tillhörande båtplatser, som så snyggt inramar hamnen och skapat ett nytt bryggliv. Investeringen omfattade även markköp och byte av mark med
Varbergs Kommun inom befintligt hamnområde, samt en ny väg över hamnplanen.

En serviceanläggning har byggts som en del av Båtfjordens Hamn AB med två mobila sugtömmningstankar och en servicebyggnad med två separata utrymmen för toaletter, duschar, handikapptoalett och tvättstuga. Då besöksantalet ökat har vi kompletterat med toalett och dusch vid Bryggebastun.

Sjömack har installerats år 2020 med utbud av bensin och diesel för både båtar och bilar.

Två sjöbodar har byggts och här drivs verksamheten Lollos ställe som under sommarsäsongen erbjuder glass, skaldjur och dryck.

Under 2022 hade Bua hamn 10032 gästnätter varav 9112 var husbilar. 2008 hade vi ca 700 gästnätter med lika fördelning mellan fritidsbåtar och husbilar. En betydande ökning har alltså skett av besökare till Bua hamn och besökarna fortsätter att komma till oss.

Ställplatserna är öppna under hela året.

Kattegattleden, en cykelled mellan Helsingborg-Göteborg, går nu förbi Bua Center och Bua Hamn och kommer troligen bli en betydande besöksgrupp för Bua och Bua Hamn.

Besöksnäringen fortsätter alltså att öka, positivt för bygden och dess lokala företag.
En ökad attraktionskraft är positivt för Buas framtid och utveckling.

Båtfjordens Hamn AB samverkar aktivt med föreningar och organisationer för att skapa ett attraktivt besöksmål och boendemiljö. Vi vill vara en del av ett ökat samarbetet mellan olika aktörer i främst Bua.

Båtfjordens hamn AB samverkar bl.a. med Buas Framtid, Brygghuset, Videbergs Hamn, Bua BåtsällskapKattegattsledenVarbergs Kommun, Länsstyrelsen, Region Halland