Bua hamn

År 1923 fanns 74 yrkesfiskare och 33 binäringsfiskare i Bua. Den 26 mars detta år nämns Bua hamn i kommunalfullmäktigeprotokoll. Där ställdes ett brev till landshövdingen i Hallands län, angående hamnens utbyggnad. Detta hade fiskarbefolkningen väntat i över 30 år.

Det skulle dröja ytterligare några år innan det byggdes hamn, som gjorde skäl för namnet. 1928 var kostnadsförslag lagt. 1929 började hamnen byggas och blev färdig 1930.

År 1936 var det dags att bygga ut hamnen. Efter detta fick man 57 meter kaj med 3 meters djup, och 20 med 2 meters djup. 1937 bildades Båtfjordsfiskarnas inköpsförening, numera kallad Bua Fisk. 1957 byggdes en oljecistern på 110 kubikmeter, numera nedmonterad, och istället har vi en fin plattsättning där man kan vila trötta ben.

Under årens lopp har hamnen byggts ut och förbättras. Genom fiskets framgång och trålens införande, ställdes krav på bättre möjligheter att både laga och nytillverka trålar och andra redskap, en ny industri var född, trålbinderiet. Hamnen har sedan länge även varit självförsörjande på is, något som vi exporterade ner till Läjet och Glommen, men nu även ända upp till Göteborg och fiskeauktionen.

Hamnen är den enda i sitt slag privatägda yrkeshamnen i länet.