Båtplatser

Vid behov av båtplats tar ni kontakt med Gunvald Gunnarsson.

Tel: 0723 215 240
E-post: gunvald.gunnarsson@batfjordenshamn.se

* Högsäsong 10 juni - 21 augusti

Gäller Lågsäsong Högsäsong Ingår
Gästhamnsavgift / dygn 200:- 210:- El, Wifi ingår koden står på kvittot
Ställplatser / dygn 200:- 210:- El, Wifi ingår koden står på kvittot
Latrintömning + vatten 40:- 40:- Koden står på kvitto (ingår i ställpl.)
Sjösättning 500:-
Upptagning 650:- Avspolning på vår miljöplatta ingår.
Extern bil/kran lyftplatta 200:-

Hamnplatsavgift under sommaren 1/4 - 31/10

Båtplatsens bredd Insatser Faktureras 1 januari
E Bryggan (mindre båtar) 2500 870 -Inkl. moms
2.0-2.5 meter 3500 1 675 -Inkl. moms
2.5-3.0 4000 2 010: -Inkl. moms
3.0-3.5 4500 2 345: -Inkl. moms
3.5-4.0 5000 2 680 -Inkl. moms
4.0-4.5 5500 3 015 -Inkl. moms
4,5-5.0 6000 3 350 -Inkl. moms
5,0-5,5 6500 3 685: -Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter 545: -Inkl. moms

Hamnplatsavgift under vintern 1/11 - 31/3 och som betalat hamnavgift för sommaren.

Båtplatsens bredd Faktureras 1 december
2.0-2,5 525: -Inkl. moms
2,5-3,0 630: -Inkl. moms
3.0-3,5 735: -Inkl. moms
3,5-4,0 840 -Inkl. moms
4.0-4,5 945: -Inkl. moms
4,5-5,0 1 050: -Inkl. moms
5,0-5,5 1 155: -Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter 170: -Inkl. moms

Avgift för hamnplats under vintern 1/11 - 31/3 och som inte betalat hamnavgift för sommaren

Båtplatsens bredd Faktureras 1 december
2.0-2,5 1 690:- Inkl. moms
2,5-3,0 2 025:- Inkl. moms
3.0-3,5 2 365- Inkl. moms
3,5-4,0 2 700:- Inkl. moms
4.0-4,5 3 040:- Inkl. moms
4,5-5,0 3 375:- Inkl. moms
5,0-5,5 3 715:- Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter 545:- Inkl. moms

Avgifter för uppställning av båtar och vagnar/vagga.

Avgift för vinteruppställning av båt och vagn/vagga under tiden 1/9 – 31/5 och som har hamn-plats i AB Båtfjordens Hamn.

Vagn/båtens längd Faktureras 1 december
> 6 m 950: - Inkl. moms
< 6 m 750: - Inkl. moms

Avgift för sommaruppställning av vagn/vagga under tiden 1/6 – 31/8 och som har hamnplats i AB Båtfjordens Hamn.
Faktureras 1 juli - 700:- Inkl.moms

Avgift för Extern sommaruppställning av vagn/vagga under tiden 1/6 – 31/8 Faktureras 1 juli – 1 300:- Inkl.moms

För båtägare som inte har hamnplats i AB Båtfjordens Hamn krävs tillstånd för vinter- uppställning av båt och vagn/vagga. För information och tillstånd kontakta Hamnkontoret. Avgift för tiden 1/9 – 31/5.

Vagn/båtens längd Faktureras 1 december
< 10m 3 000 - Inkl. moms
> 10m 3 800: - Inkl. moms


Höga straffavgifter för båtar som inte sjösätts under året.

Extra avgift för båtar som inte sjösatts före den 1 augusti. Ingen sommaruppställning tillåts. Straffavgiften debiteras med 1 500: - plus den ordinarie taxan för vagn/vagga, Inkl. moms. Om båten även står uppställd under vintern debiteras vinteruppställning enligt gällande taxa.
Faktureras 1 augusti

Om båten står uppställd påföljande sommar den 1 augusti debiteras en högre straffavgift. Straffavgiften debiteras med 3 500: - plus den ordinarie taxan för vagn/vagga, Inkl. moms. Om båten även står uppställd under vintern debiteras vinteruppställning enligt gällande taxa. Tillstånd krävs för uppställning längre tid än ett år.
Faktureras 1 augusti

Avgift förvaring av master, inga master tillåts vara omärkta.

Årsavgift för master som förvaras i mastställ
Faktureras 1 december - 250: - Inkl. moms

Gästhamnsavgifter för fritidsbåtar & Ställplatser för husbilar.

Avgift inklusive ström lågsäsong, betalas i kortautomat
200:- Inkl. moms

Avgift inklusive ström högsäsong 15 juni – 15 augusti, betalas i kortautomat
210:- Inkl. moms

Tillfällig båtplats per vecka Faktureras eller betalas i kortautomat
600:- Inkl. moms

Tillfällig båtplats fiskekajen per vecka. Faktureras eller betalas i kortautomat
800:- Inkl. moms

Avgifter för lyft med Hamnkranen vid Upptagning och Sjösättning

Thomas Svenningsson har det fulla ansvaret för sjösättning och upptagning av båtar med hamnens kran samt erforderliga transporter.

Avgift för sjösättning, betalas i kortautomat
500: - Inkl. moms

Avgift för upptagning, kostnader för högtryckstvätt ingår, betalas i kortautomat
650: - Inkl. moms

Bokning av Kran och Transporter görs på följande telefonnummer

Mobiltelefon, Thomas Svenningsson 0707-66 18 40
Värö Truck & Maskinservice AB, Bua Hamn, 430 22 Väröbacka 0340-66 18 40
X-tern Krantjänst, Pålning & Kajservice Karl Axel Johansson Tel 661995, 0704-18 27 95

Transport av båt till/från kranen ingår inte i avgiften.
Båtägaren måste därför själv bekosta och ansvara för dessa transporter.
För uppställning av båtar på hamnplan erfordras tillstånd av Hamnen.
Båtar som står uppställda på Hamnplan mer än 7 dagar och som har hamnplats i
Båtfjordens Hamn debiteras med 150: - per vecka.

Övrig uppställning för den som inte har hamnplats i Båtfjordens Hamn kan endast regleras genom avtal med Fiskhamnsansvarig vid varje enskilt tillfälle.

Alla vagnar och master skall vara märkta med namn och telefonnummer. Ej märkta vagnar eller vaggor som är placerade inom hamnområdet kommer att borttransporteras.

2017-02/mastkranen.gif
2020-10/thomas.jpeg
2020-10/1603042142_kalle2.jpeg
2020-10/1603042200_img-2923.jpeg