Båtplatser

Vid behov av båtplats tar ni kontakt med Gunvald Gunnarsson.

Tel: 0723 215 240
E-post: gunvald.gunnarsson@batfjordenshamn.se

Hamnplatsavgift under sommaren 1/4 - 31/10 2023

Båtplatsens bredd Insatser Faktureras 1 januari
E Bryggan (mindre båtar) 2500 910 -Inkl. moms
2.0-2.5 meter 3500 1 750 -Inkl. moms
2.5-3.0 4000 2 100: -Inkl. moms
3.0-3.5 4500 2 450: -Inkl. moms
3.5-4.0 5000 2 800 -Inkl. moms
4.0-4.5 5500 3 150 -Inkl. moms
4,5-5.0 6000 3 500 -Inkl. moms
5,0-5,5 6500 3 850: -Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter 570: -Inkl. moms

Hamnplatsavgift under vintern 1/11 - 31/3 och som betalat hamnavgift för sommaren.

Båtplatsens bredd Faktureras 1 december
2.0-2,5 550: -Inkl. moms
2,5-3,0 660: -Inkl. moms
3.0-3,5 770: -Inkl. moms
3,5-4,0 880 -Inkl. moms
4.0-4,5 990: -Inkl. moms
4,5-5,0 1 100: -Inkl. moms
5,0-5,5 1 210: -Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter 180: -Inkl. moms

Avgift för hamnplats under vintern 1/11 - 31/3 och som inte betalat hamnavgift för sommaren

Båtplatsens bredd Faktureras 1 december
2.0-2,5 1 775:- Inkl. moms
2,5-3,0 2 130:- Inkl. moms
3.0-3,5 2 485- Inkl. moms
3,5-4,0 2 840:- Inkl. moms
4.0-4,5 3 195:- Inkl. moms
4,5-5,0 3 550:- Inkl. moms
5,0-5,5 3 905:- Inkl. moms
Hamnavgift långsides förtöjning, båtens längd per meter 580:- Inkl. moms

Höga straffavgifter för båtar som inte sjösätts under året.

Alla vagnar och master skall vara märkta med namn och telefonnummer. Ej märkta vagnar
eller vaggor kommer att borttransporteras den 1 april 2023 om inget annat avtalats.
Extra avgift för båtar som inte sjösatts före den 1 augusti. Ingen sommaruppställning tillåts.
Straffavgiften debiteras med 1 500: - plus den ordinarie taxan för vagn/vagga, Inkl. moms.
Om båten även står uppställd under vintern debiteras vinteruppställning enligt gällande taxa.
Faktureras 1 augusti

Om båten står uppställd påföljande sommar den 1 augusti debiteras en högre straffavgift.
Straffavgiften debiteras med 3 500: - plus den ordinarie taxan för vagn/vagga, Inkl. moms.
Om båten även står uppställd under vintern debiteras vinteruppställning enligt gällande taxa.
Tillstånd krävs för uppställning längre tid än ett år.
Faktureras 1 augusti

Viktig information. Gällande vinteruppställning !

Straffavgifter kommer att debiteras ägaren av båt, vagn, vagga eller bockar som inte är borta
från vinteruppställningsplatserna bakom Sjöbodarna och Bastun senast 1 juni innevarande år.
Beslutad avgift 1500: - vid överträdelse, därefter 500: -/vecka

Avgifter för uppställning av båtar, vagnar, vagga eller bockar

Avgift för vinteruppställning av båt, vagn, vagga eller bockar under tiden 1/9 – 31/5 och som har
hamnplats i AB Båtfjordens Hamn. Båtens/vagnens längd < 6 m 750: - Inkl. moms
Faktureras 1 december >6 m 950: - Inkl. moms

För båtägare som inte har hamnplats i AB Båtfjordens Hamn krävs tillstånd för vinter upp-
ställning av båt, vagn, vagga eller bockar. För information och tillstånd kontakta Hamnkontoret.

Avgift för tiden 1/9 – 31/5 Båtens/vagnens längd < 32 Fot / 9,6 m 3 200: - Inkl. moms
Faktureras 1 december > 33 Fot / 10 m 4 000: - Inkl. moms

Avgift för sommaruppställning av vagn, vagga eller bockar under tiden 1/6 – 31/8 och som har

Hamnplats i AB Båtfjordens Hamn. 700: - Inkl. moms
Extern sommaruppställning 1 300: - Inkl. moms
Faktureras 1 juli

Avgift förvaring av master, inga master tillåts vara omärkta.

Årsavgift för master som förvaras i mastställ 250: - Inkl. moms
Faktureras 1 december

Gästhamnsavgifter för fritidsbåtar & Ställplatser för husbilar.

Avgift inklusive ström lågsäsong 210: - Inkl. moms
Avgift inklusive ström högsäsong 15 juni – 15 augusti 220: - Inkl. moms
Betalas i kortautomat
Tillfällig båtplats per vecka. ( Minst 14 dagar) 700: - Inkl. moms
Tillfällig båtplats fiskekajen per vecka. 900: - Inkl. moms
Faktureras eller betalas i kortautomat

Avgifter för lyft med Hamnkranen vid Upptagning och Sjösättning

Thomas Svenningsson har ansvaret för sjösättning och upptagning med hamnens kran
Avgift för sjösättning 500: - Inkl. moms
Avgift för upptagning 650: - Inkl. moms
Betalas i kortautomat

Bokning av Kran och Transporter görs på följande telefonnummer.
Båtfjordens Hamn Trucktjänst Gunvald Gunnarsson Taxa 200 kr/gång 0723-215240
Värö Truck & Maskinservice AB, Thomas Svennungsson 0707-66 18 40
X-tern Krantjänst, Pålning & Kajservice Karl Axel Johansson 0340-661995, 0704-18 27 95

Transport av båt till/från kranen ingår inte i avgiften.
Båtägaren måste därför själv bekosta och ansvara för dessa transporter.
För uppställning av båtar på hamnplan erfordras tillstånd av Hamnen.

Båtar som står uppställda på Hamnplan mer än 7 dagar och som har hamnplats i
Båtfjordens Hamn debiteras med 150: - per vecka Inkl. moms
Övrig uppställning för den som inte har hamnplats i Båtfjordens Hamn kan endast regleras
genom avtal med Fiskhamnsansvarig vid varje enskilt tillfälle. Debitering 100:- /dag Inkl. moms
Faktureras eller betalas i kortautomat

2017-02/mastkranen.gif
2020-10/thomas.jpeg
2020-10/1603042142_kalle2.jpeg
2020-10/1603042200_img-2923.jpeg